ממונים ובוגרים יקרים

מערך הליווי של בוגרי תכניות הצוערים לרשויות מקומיות שמח להציג בפניכם את תכנית הפיתוח המקצועי עבור הבוגרים, למחצית הראשונה של שנת 2022.

התוכנית פותחה בהתאם לתהליך איתור צרכים ובשיתוף בוגרים וכן על סמך הנסיון המצטבר.

גם בשנת 2022 נמשיך לקיים תהליכי היוועצות של צוות מערך הליווי עם הבוגרים ועם שותפים נוספים, על מנת לייצר פלטפורמה אפקטיבית ועדכנית ללמידה וליישום. כל זאת מתוך תפיסת חיזוק השותפות ויצירת מחוייבות הדדית לתהליך.

להזכירכם, בהתאם להסכם של משרד הפנים עם הרשויות המקומיות, כל בוגר/ת בהשמה זכאי/ת להשתתף ב 16 ימי למידה בשנה. ימים אלו נחשבים כימי עבודה ומטרותיהם העמקת הלמידה, פיתוח הכישורים האישיים והבינאישיים של הבוגרים וחיזוק הרישות המקצועי ביניהם. כל זאת כדי להיטיב את עבודתם בשטח ולהגדיל את ההשפעה שלהם בתוך הרשות בה הם עובדים.

ארבעת הצירים עליהם מבוססת התוכנית:

4

חיזוק הקשר עם הממונים

ממונים מוזמנים למפגש מקוון לתיאום ציפיות לקראת בחירת קורסים מקצועיים של הבוגרים ביום ה' 16.12.21 בשעה 14:30-15:30.

עקרונות התוכנית:

1. בחירה

הבוגרים מוזמנים לבחור את ימי הפיתוח המקצועי המתאימים להם. אנו ממליצים להיוועץ עם הממונים לשם כך.

2. רלוונטיות

שימת דגש על אתגרים משולחן העבודה של הבוגרים.

3. יוזמה

תמיכה ביוזמות הצומחות מהשטח. יוזמות רלוונטיות שיעלו מהבוגרים יקבלו תמיכה ממערך הלווי הן בפיתוח התוכן והן בלוגיסטיקה.

4. גיוון

למידה תתבצע הן באופן מקוון והן באופן פרונטלי.

5. דיפרנציאליות

יינתנו מענים ייעודיים בהתאם לקהלי היעד (בוגרי תכנון אורבני, בוגרים בשנת השמה ראשונה, בוגרים בתפקידי ניהול וכיוב').

6. רפיטטיביות

תהליך הפיתוח המקצועי יחולק לשתי מחציות (ינואר-יוני, יולי-דצמבר). נשתדל לתת בכל אחת מהמחציות תכנים זהים להם ביקוש גבוה.

לוח זמנים לסדנאות ולימי הלמידה ינואר- יוני 2022

לתקצירי מיני קורסים

התוכנית למחצית השניה של השנה תשלח בהמשך​