איך נקבע השכר ברשויות המקומיות?

> במגזר הציבורי הרחב ובתוכו השלטון המקומי מקובלות שתי צורות העסקה עיקריות: העסקה בדירוג-דרגה או העסקה בחוזה אישי. בשלטון המקומי, שכרם של העובדים בדירוג-דרגה נקבע על ידי הסכמים קיבוציים...

להמשך קריאהאיך נקבע השכר ברשויות המקומיות?

מהם אופני העסקה לעובדי/ות השלטון המקומי?

> קיימים שני אופני העסקה: דירוג-דרגה וחוזה אישי.  הבחירה באופן ההעסקה נתונה להחלטת הרשות, בעיקר בהתאם לשיקולים של תקציב או של הנוהג המקובל בה....

להמשך קריאהמהם אופני העסקה לעובדי/ות השלטון המקומי?

מי הרגולטור הקובע את מסגרת תנאי העסקה?

> קיימים מספר גורמים בעלי סמכויות שונות המשפיעים על תנאי ההעסקה של עובדי השלטון המקומי והם: הממונה על השכר באוצר (הרגולטור האחראי על כלל העובדים במגזר הציבורי בישראל)...

להמשך קריאהמי הרגולטור הקובע את מסגרת תנאי העסקה?

האם יש קידום בשכר במגזר הציבורי?

> לכל תפקיד נקבע מתח דרגות או מתח שכר. לרוב, עובד/ת או מנהל/ת נקלט/ת בדרגה הנמוכה במתח הדרגות (יש עובדים שנקלטים בדרגת הביניים, בהינתן תנאים מסויימים)...

להמשך קריאההאם יש קידום בשכר במגזר הציבורי?

מהו מתח דרגות או מתח שכר?

> כל תפקיד מאופיין במתח דרגות או מתח שכר הנקבע בהתאם לתפקיד ולפי הנחיות ההסכמים הקיבוציים או ע"פ הנחיות הממונה על השכר במשרד האוצר.מתח הדרגות מתחיל בדרגת כניסה...

להמשך קריאהמהו מתח דרגות או מתח שכר?

האם ניתן להעסיק מנהל/ת (מחלקה, אגף וכו') בחוזה אישי-דירוגי?

>צורת ההעסקה הרווחת בתפקידי ניהול הינה חוזה בכירים. עם זאת, ניתן גם להעסיק מנהלים גם בדירוג-דרגה, בהתאם להסכמים הקיבוציים. במקרים מסויימים ניתן להעסיק מנהלים גם בדירוג - דרגה בהתאם להסכמים קיבוציים. 

להמשך קריאההאם ניתן להעסיק מנהל/ת (מחלקה, אגף וכו') בחוזה אישי-דירוגי?

מה נחשב תפקיד ניהולי?

> לרוב, "מנהל/ת" נחשב כמי שמנהל/ת יחידה אורגנית בתוך הרשות, כלומר מחלקה/ אגף/ מינהל וסגניהם. כמו כן, בעלי התפקידים הסטטוטוריים (כגון מנכ"ל, גזבר/ית, מהנדס/ת, יועמ"ש, מבקר/ת)...

להמשך קריאהמה נחשב תפקיד ניהולי?

מי ברשות מודע ומכיר את ההנחיות אודות קליטתם והשמתם של העובדים/עובדות?

> מנהל/ת משאבי האנוש של הרשות אמור/ה להכיר את כל כללי הקליטה וההעסקה של עובדים/עובדות בשלטון המקומי. בדרך כלל מנהלי משאבי האנוש יודעים כי ניתן לפנות לגורמים הבאים...

להמשך קריאהמי ברשות מודע ומכיר את ההנחיות אודות קליטתם והשמתם של העובדים/עובדות?

באיזה חוזה מועסקים בוגרי תכניות צוערים לשלטון המקומי?

> שכר הבוגרים הינו במודל חוזה אישי סכומי. לפני הסברים, רגע של היסטוריה: החל מתחילת התכנית (שנת 2014), הועסקו הבוגרים בחוזה אישי-דירוגי ייעודי לצוערים, שהתבסס על דרגות השכר של חוזה המח"ר...

להמשך קריאהבאיזה חוזה מועסקים בוגרי תכניות צוערים לשלטון המקומי?

מה המשמעות של חוזה סכומי? האם זה עלול לפגוע בבוגר/ת התוכנית?

> לעובדה שהחוזה מוגדר כחוזה סכומי ולא חוזה דירוגי אין משמעות שפוגעת בשכר הבוגרים. כמו כן, שכר הבוגרים מוגדר כמקביל לדירוג המח"ר לצורך עמידה בתנאי סף של ניסיון ניהולי...

להמשך קריאהמה המשמעות של חוזה סכומי? האם זה עלול לפגוע בבוגר/ת התוכנית?

באיזה תקן מועסקים בוגרי התכניות?

> בוגרי התכניות מועסקים ב"תקן צוערים", כלומר תקן תוספתי אשר לא נכלל במגבלת תקן כח האדם של הרשות. +-. בנוסף, בהתאם לתקנות לקבלת עובדים ברשויות המקומיות...

להמשך קריאהבאיזה תקן מועסקים בוגרי התכניות?

מהו מודל המימון להעסקת בוגרים בתקן ייעודי?

> משרד הפנים מממן חלק משמעותי מהעסקת הבוגר/ת, אך הרשות המקומית נדרשת להשלמה (מאצינג'). שיעור ההשתתפות של המשרד נקבע באופן דיפרנציאלי (בהתאם למדד הסוציו-אקונומי של הרשות)...

להמשך קריאהמהו מודל המימון להעסקת בוגרים בתקן ייעודי?

מה השייכות הארגונית של הבוגר/ת – הרשות או משרד הפנים?

> בוגרי התכנית הינם עובדי הרשות המקומית לכל דבר ועניין. עם זאת, בשל מסגרת ההעסקה הייחודית הכרוכה בהעברת תקצוב לרשות המקומית, נחתמים בעת ההשמה שני חוזים...

להמשך קריאהמה השייכות הארגונית של הבוגר/ת – הרשות או משרד הפנים?

האם הרשות מחוייבת לאפשר לבוגר/ת להשתתף בימי הפיתוח המקצועי?

> כן. הרשויות חותמות בחוזה העסקה על התחייבותן לאפשר לכל בוגר/ת לצאת ל-16 ימי פיתוח מקצועי בשנה מבלי לנכות ימים אלו מהשכר. ימים אלו נחשבים לימי עבודה לכל דבר ועניין...

להמשך קריאההאם הרשות מחוייבת לאפשר לבוגר/ת להשתתף בימי הפיתוח המקצועי?

האם ניתן לשנות את הגדרת התפקיד ולהחליף ממונה תוך כדי השמה?

> כאמור לעיל, הרשות לא יכולה לשנות את הגדרת התפקיד של הבוגר/ת באופן מהותי, או לבצע העברה לכפיפות של ממונה אחר, ללא אישור של מנהל/ת אגף עתודות במשרד הפנים...

להמשך קריאההאם ניתן לשנות את הגדרת התפקיד ולהחליף ממונה תוך כדי השמה?

האם ניתן לעבוד בעבודה נוספת במקביל להשמה ברשות?

> בהתאם לחוזה ההעסקה של הבוגרים, עבודה נוספת דורשת הן את אישור הרשות והן את אישור מנהל/ת אגף עתודות. אישורים כאלו ניתנים רק במקרים חריגים...

להמשך קריאההאם ניתן לעבוד בעבודה נוספת במקביל להשמה ברשות?

האם ניתן לצאת לחל"ת בתקופת ההשמה?

> לא ניתן לצאת לחל"ת במסגרת תקופת ההשמה ללא אישור מנהל/ת אגף עתודות (למעט חל"ת שלאחר חופשת לידה ע"פ חוק). אישור כזה יינתן במקרים חריגים בלבד...

להמשך קריאההאם ניתן לצאת לחל"ת בתקופת ההשמה?

האם ניתן להאריך את חופשת הלידה בתקופת ההשמה?

> חופשת לידה הינה זכות מוקנית מכוח החוק, ולכן היא חלה גם על בוגרות תכנית צוערים לשלטון המקומי. בהתאם לכך, נקבע כי כל עוד קיימת הזכות לחופשת לידה, תקופת המחוייבות של הבוגרת...

להמשך קריאההאם ניתן להאריך את חופשת הלידה בתקופת ההשמה?

כיצד עוברים מקום השמה?

> מעבר השמה יבוצע במקרים בהם ההשמה ברשות לא צלחה. עם זאת, אפשרות זו תבוצע רק לאחר שמוצו כל דרכי ההתערבות מול הרשות (כולל בדיקת האפשרות לשינוי הגדרת תפקיד ולהחלפת הממונה)...

להמשך קריאהכיצד עוברים מקום השמה?

האם למעבר השמה יש משמעויות מבחינת השכר של הבוגר/ת?

> צבירת תקופת המחוייבות ממשיכה להימנות ככל שהבוגרים מועסקים באחת מרשויות המטרה בהתאם לכללי התכנית. בהתאם, גם מועד המעבר לדרגת השכר הבאה...

להמשך קריאההאם למעבר השמה יש משמעויות מבחינת השכר של הבוגר/ת?

האם בוגר/ת יכול/ה לעזוב את מקום ההשמה במהלך תקופת המחוייבות?

> במהלך תקופת המחוייבות, הבוגר/ת חייב/ת לעבוד באחת מרשויות המטרה. עזיבה של הרשות ללא תיאום וקבלת אישור ממנהל/ת אגף עתודות תתפרש כפרישה מההשמה וכאי עמידה במחוייבות...

להמשך קריאההאם בוגר/ת יכול/ה לעזוב את מקום ההשמה במהלך תקופת המחוייבות?